PWSBiA | Odszedł prof. dr Tadeusz Koźluk
Nasze motto:
„Nowe technologie w kształceniu i systemach ochrony zdrowia”

System Monitorowania Kształcenia

Od lipca 2017 roku każda Pielęgniarka oraz Położna, która chce zrealizować specjalizację, czy kurs, musi zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Aby to zrobić elektronicznie, pomocne jest założenie profilu zaufanego ePUAP.

Sama rejestracja to jednak nie wszystko. Trzeba jeszcze złożyć w Systemie Monitorowania Kształcenia wniosek na kurs / szkolenie.

Zobacz poradnik, który pomoże Ci w rejestracji w Systemie.

Instrukcje są pomocą nie tylko dla osób, które planują w najbliższym czasie rozpoczęcie kursu, ale dla wszystkich, którzy prędzej czy później będą musieli zmierzyć się z SMK i chcą mieć kompletną wiedzę o Systemie w kontekście kształcenia w jednym miejscu.
 

Szanowni Państwo,

Samodzielny Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną koordynującą nauczanie podyplomowe w naszej Uczelni. Koordynacja ta obejmuje studia podyplomowe, kursy i szkolenia specjalizacyjne dla absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia nauczania.

Instytut działa w pionie Prorektora ds. Dydaktyki i Rozwoju. W zakresie działalności statutowej, prowadzimy rejestr studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. Rejestr ten jest dostępny na stronach internetowych Instytutu w postaci Kalendarium szkoleń.

Corocznie przyjmujemy zgłoszenia powstających studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. W celu realizacji swoich zadań, współpracujemy z Naszą Uczelnią i Uczelniami Partnerskimi w kraju i za granicą.

Współpracujemy także z instytucjami zewnętrznymi, zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników branży medycznej. Współdziałamy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Okręgową Izbą Aptekarską oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania drogą mailową własnych inicjatyw szkoleniowych w zakresie kształcenia podyplomowego, nasz adres e-mail:

sekretariat@ikpmed.pwsbia.edu.pl

Z poważaniem,
dr hab. Joanna Jasińska, prof. PWSBiA
dyrektor Instytutu

 

Kalendarium szkoleń


Paśdziernik 2019
PNWTŚRCZPTSOND
 
1
2
3
Pielęgniarstwo rodzinne
Kurs kwalifikacyjny dla położnych
04.10.2019 - 23.02.2020
4
(1)
zamknij
5
6
Pielęgniarsto geriatryczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
07.10.2019 - 30.04.2021
7
(1)
zamknij
8
9
10
Pielęgniarstwo rodzinne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
11.10.2019 - 07.05.2021
Ochrona zdrowia pracujących
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
11.10.2019 - 07.05.2021
11
(2)
zamknij
12
13
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych
14.10.2019 - 15.05.2021
14
(1)
zamknij
15
16
17
Wywiad i badanie fizykalne
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
18.10.2019 - 29.11.2019
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek
18.10.2019 - 21.05.2021
Pielęgniarstwo rodzinne
Szkolenie specjalizacyjne dla położnych
18.10.2019 - 21.05.2021
18
(3)
zamknij
19
20
Pielęgniarstwo internistyczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
21.10.2019 - 11.06.2021
21
(1)
zamknij
22
23
24
Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
25.10.2019 - 13.12.2019
25
(1)
zamknij
26
27
Pielęgniarstwo pediatryczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
28.10.2019 - 31.05.2021
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
28.10.2019 - 31.05.2021
28
(2)
zamknij
29
30
31
   
Kalendarium szkoleń
do grudnia 2019
   
IKPMED

Samodzielny Instytut Kształcenia
Podyplomowego Kadr Medycznych

Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA