Nasze motto:
„Nowe technologie w kształceniu i systemach ochrony zdrowia”

System Monitorowania Kształcenia

Od lipca 2017 roku każda Pielęgniarka oraz Położna, która chce zrealizować specjalizację, czy kurs, musi zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Aby to zrobić elektronicznie, pomocne jest założenie profilu zaufanego ePUAP.

Sama rejestracja to jednak nie wszystko. Trzeba jeszcze złożyć w Systemie Monitorowania Kształcenia wniosek na kurs / szkolenie.

Zobacz poradnik, który pomoże Ci w rejestracji w Systemie.

Instrukcje są pomocą nie tylko dla osób, które planują w najbliższym czasie rozpoczęcie kursu, ale dla wszystkich, którzy prędzej czy później będą musieli zmierzyć się z SMK i chcą mieć kompletną wiedzę o Systemie w kontekście kształcenia w jednym miejscu.
 

Szanowni Państwo,

Samodzielny Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną koordynującą nauczanie podyplomowe w naszej Uczelni. Koordynacja ta obejmuje studia podyplomowe, kursy i szkolenia specjalizacyjne dla absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia nauczania.

Instytut działa w pionie Prorektora ds. Dydaktyki i Rozwoju. W zakresie działalności statutowej, prowadzimy rejestr studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. Rejestr ten jest dostępny na stronach internetowych Instytutu w postaci Kalendarium szkoleń.

Corocznie przyjmujemy zgłoszenia powstających studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. W celu realizacji swoich zadań, współpracujemy z Naszą Uczelnią i Uczelniami Partnerskimi w kraju i za granicą.

Współpracujemy także z instytucjami zewnętrznymi, zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników branży medycznej. Współdziałamy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Okręgową Izbą Aptekarską oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania drogą mailową własnych inicjatyw szkoleniowych w zakresie kształcenia podyplomowego, nasz adres e-mail:

sekretariat@ikpmed.pwsbia.edu.pl

Z poważaniem,
dr hab. Joanna Jasińska, prof. PWSBiA
dyrektor Instytutu

 

Aktualności

Fizjoterapia komercyjna w ACM

Kalendarium szkoleń


Marzec 2020
PNWTŚRCZPTSOND
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
27.03.2020 -  15.05.2020
Pielęgniarstwo chirurgiczne
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
27.03.2020 - 10.09.2021
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
Kurs kwalifikacyjny dla położnych
27.03.2020 - 26.06.2020
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek:
27.03.2020 - 20.07.2021
Dializoterapia
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
27.03.2020 - 22.05.2020
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
27.03.2020 - 07.05. 2020
27
(6)
zamknij
28
29
30
31
     
Kalendarium szkoleń
do grudnia 2020
   
IKPMED

Samodzielny Instytut Kształcenia
Podyplomowego Kadr Medycznych

Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA

Komunikat nr 2
DYREKTORA SIKPKM

z dnia 24 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin podpisał w dniu 23 marca br. Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie wyższe do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

W związku z powyższym zawieszam, wszystkie zajęcia (zajęcia teoretyczne i staże ) w ramach odbywających się kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych. w terminie do dnia 10 kwietnia br. włącznie.

Informuję, że decyzje dotyczące terminów odpracowywania nieodbytych zajęć dydaktycznych zostaną podjęte w terminie późniejszym.

Proszę kursantów i wykładowców o śledzenie strony internetowej instytutu www.ikpmed.pwsbia.edu.pl, na której podawane będą ewentualne kolejne komunikaty oraz sprawdzanie poczty e-mail.

dr hab. Joanna Jasińska, profesor PWSBiA
D Y R E K T O R
 

Komunikat nr 1
DYREKTORA SIKPKM

z dnia 12 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku ze wzrostem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin zawiesił od dnia 12 do 25 marca br. włącznie działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie wyższe.

W związku z powyższym zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne (zajęcia teoretyczne) w ramach odbywających się kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych. Jednocześnie informuję, że zajęcia praktyczne (staże) odbywają się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Informuję, że decyzje dotyczące terminów odpracowywania nieodbytych zajęć dydaktycznych zostaną podjęte w terminie późniejszym.

Proszę kursantów i wykładowców o śledzenie strony internetowej instytutu  www.ikpmed.pwsbia.edu.pl, na której podawane będą ewentualne kolejne komunikaty oraz sprawdzanie poczty e-mail.

dr hab. Joanna Jasińska, profesor PWSBiA
D Y R E K T O R