Aktualności

19
WRZE
2019
Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

W związku z wejściem w życie w dniu 24.08.2015 r. nowych programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w zakresie szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz kursów specjalistycznych, uległy zmianie warunki przystąpienia do poszczególnych form kształcenia.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tymi zmianami na stronie Zmiany w Kształceniu Podyplomowym.

IKPMED

Samodzielny Instytut Kształcenia
Podyplomowego Kadr Medycznych

Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA