Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych:
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODECHOWA

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych:
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODECHOWA

  • Kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych.
  • Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki lub położne, które posiadają prawo wykonywania zawodu.
  • Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki lub położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Program kursu

Czas trwania kursu

zajęcia teoretyczne zajęcia praktyczne razem
20 h
(dodatkowo ćwiczenia w warunkach symulowanych 40 h)
30 h 90 h
zajęcia odbywają się w systemie weekendowym

Terminy

  • 08.11.2019 - 20.12.2019

Cena regularna

  • 420,00 zł.
IKPMED

Samodzielny Instytut Kształcenia
Podyplomowego Kadr Medycznych

Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA