Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych:
WYKONYWANIE I INTERPRETACJA ZAPISU EKG U DOROSŁYCH

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych:
WYKONYWANIE I INTERPRETACJA ZAPISU EKG U DOROSŁYCH

  • Kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych.
  • Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki lub położne, które posiadają prawo wykonywania zawodu.
  • Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki lub położnej do wykonania standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego oraz badań diagnostycznych w ramach uprawnień z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Program kursu

Czas trwania kursu

zajęcia teoretyczne zajęcia praktyczne razem
38 h 70 h 108 h
zajęcia odbywają się w systemie weekendowym

Terminy

  • 24.04.2020 -  23.06.2020

Cena regularna

  • 550,00 zł.
IKPMED

Samodzielny Instytut Kształcenia
Podyplomowego Kadr Medycznych

Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA