PWSBiA | Żegnamy prof. dr. Tadeusza Koźluka

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych:
WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych:
WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE

IKPMED | Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych: WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE
  • Kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych.
  • Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki lub położnej, które posiadają prawo wykonywania zawodu.
  • Celem kształcenia jest ukształtowanie kompetencji do samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej.

Program kursu

Czas trwania kursu

zajęcia teoretyczne zajęcia praktyczne razem
75 h 25 h 100 h
zajęcia odbywają się w systemie weekendowym

Terminy

  • 18.10.2019 - 29.11.2019

Cena regularna

  • 500,00 zł.
IKPMED

Samodzielny Instytut Kształcenia
Podyplomowego Kadr Medycznych

Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA