Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek:
LECZENIE RAN

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek:
LECZENIE RAN

  • Kurs przeznaczony dla pielęgniarek.
  • Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki, które posiadają prawo wykonywania zawodu.
  • Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową i przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany.

Program kursu

Czas trwania kursu

zajęcia teoretyczne zajęcia praktyczne razem
80 h 120 h 200 h
zajęcia odbywają się w systemie weekendowym

Terminy

  • 15.05.2020 - 30.06.2020

Cena regularna

  • 550,00 zł.
IKPMED

Samodzielny Instytut Kształcenia
Podyplomowego Kadr Medycznych

Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA