PWSBiA | Żegnamy prof. dr. Tadeusza Koźluka

Kurs specjalistyczny – praktyczny dla fizjoterapeutów:
MASAŻ LECZNICZY SEGMENTARNY

Kurs specjalistyczny – praktyczny dla fizjoterapeutów:
MASAŻ LECZNICZY SEGMENTARNY

IKPMED | Kurs specjalistyczny - praktyczny: MASAŻ LECZNICZY SEGMENTARNY

ODBIORCY KURSU

 • studenci  fizjoterapii i rehabilitacji - III rok licencjat (uzupełniające mgr), II rok st. jednolite mgr
 • absolwenci studiów licencjackich i magisterskich   kierunku fizjoterapia i rehabilitacja

CEL KURSU

 • zapoznanie z teorią i praktyką oraz zastosowaniem klinicznym metody neuroodruchowego masażu leczniczego segmentarnego

PROGRAM KURSU

Zajęcia podzielone zostały na 4 moduły:

 • Moduł 1 - Podstawy neurofizjologiczne, wskazania i przeciwwskazania, zasady wykonywania oraz stosowane techniki diagnostyczne i terapeutyczne -prezentacja multimedialna
 • Moduł 2 - Metodyka diagnostyki segmentarnej objawów zmian neuroodruchowych w tkankach
 • Moduł 3 - Metodyka terapii segmentalnej rozpoznanych zmian neuroodruchowych w tkankach
 • Moduł 4 - Metodyka stosowania masażu segmentarnego w wybranych przypadkach klinicznych chorób narządów wewnętrznych oraz narządu ruchu - schematy postępowania

Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymają certyfikat ukończenia kursu bez egzaminu na bazie czynnego udziału

LICZBA UCZESTNIKÓW

Grupy max 10 osób na jednej edycji kursu

CZAS TRWANIA KURSU

20 godzin dydaktycznych:

 • 4 moduły po 5 h:
  - 1 h wykładu - prezentacja
  - 4 h ćwiczeń praktycznych

MIEJSCE KURSU

 • Zakład Rehabilitacji Uczelni PWSBiA ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
 • Nowoczesna i dobrze wyposażona baza dydaktyczno-szkoleniowa  - patrz galeria

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Uczestnicy otrzymają skrypt na podstawie prezentacji własnej prowadzącego kurs

LITERATURA do KURSU

 • Segmentarny masaż leczniczy
  L. Magiera, T. Kasperczyk Wydawnictwo BIO - STYL, Kraków, 2017

PROWADZĄCY KURS

mgr Piotr Chyliński

 • dyplomowany magister rehabilitacji ruchowej po AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • dyplomowany technik fizjoterapii po Medycznej Szkole Zawodowej Nr 6 w Konstancinie
 • certyfikowany przez IPNFA terapeuta i nauczyciel metody PNF (M. Knott Concept)
 • specjalista fizjoterapii funkcjonalnej oraz masażu funkcjonalnego aparatu ruchu
 • ponad 30 lat doświadczenia zawodowego i dydaktycznego w fizjoterapii i masażu
 • były koordynator rehabilitacji rejonowej poradni usprawniania leczniczego w Warszawie
 • długoletni wykładowca akademicki fizjoterapii i masażu, w tym AM i AWF w Warszawie
 • dyplomowany nauczyciel i egzaminator kwalifikacji w zawodzie technika masażysty
 • obecnie Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej w W-wie
 • wieloletni członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 • członek KIF

TERMINY

 • 25-26.05.2019
 • 01-02.06.2019
 • 08-09.06.2019

CENA KURSU

 • 300 zł (dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich kierunku fizjoterapia i rehabilitacja)
 • 250 zł (dla studentów fizjoterapii i rehabilitacji)

OPŁATY

Wpłat należy dokonywac na konto bankowe Instytutu:

Bank Gospodarstwa Krajowego III o / Warszawa
nr konta: 37 1130 1062 8000 0000 0000 6785
z dopiskiem:
Instytut KPKM, imię i nazwisko oraz nazwa kursu / szkolenia

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

 • wymagane dokumenty
  - wypełnione i podpisane zgłoszenie uczestnictwa w kursie
  - kserokopia dowodu osobistego
  - potwierdzenie opłaty za kurs
 • obuwie i strój do ćwiczeń!

ZAPISY

 • pocztą elektroniczną:
  wypełnij formularz zgłoszenia na kurs, podpisz, zeskanuj lub zrób zdjęcie i wyślij go na adres sekretariat@ikpmed.pwsbia.edu.pl - oryginał dostarczysz podczas zajęć. Pracujemy nad systemem zdalnej rejestracji. Za utrudnienia przepraszamy.
 • telefonicznie: 22 559 22 02
 • osobiście w siedzibie Instytutu:

Prywana Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych

Samodzielny Instytut Kształcenia
Podyplomowego Kadr Medycznych

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

SEKRETARIAT

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny.

Zapytaj o kurs / szkolenie

PWSBiA | IKPMED | ZAPYTAJ O KURS / SZKOLENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
IKPMED

Samodzielny Instytut Kształcenia
Podyplomowego Kadr Medycznych

Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA