PWSBiA | Żegnamy prof. dr. Tadeusza Koźluka

Zaplecze dydaktyczne

Zaplecze dydaktyczne

Od początku naszej działalności stawiamy na nowoczesne metody nauczania, do których wykorzystany jest profesjonalny sprzęt szkoleniowy. Nasi wykładowcy mają do dyspozycji szereg fantomów, tablic, przyborów i przyrządów, które są wykorzystywane między innymi podczas nauki badań fizykalnych czy też resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Dysponujemy własnym sprzętem audiowizualnym, dostępem do wi-fi oraz do bazy naukowej EBSCO.

Uczestnicy kursów i specjalizacji otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały dydaktyczne, niezbędne do opanowania treści teoretycznych objętych programem nauczania.
 

IKPMED

Samodzielny Instytut Kształcenia
Podyplomowego Kadr Medycznych

Ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

T: 22 559 22 02
E: sekretariat@ikpmed.pwsbia.edu.pl

Copyright © 2019 - PWSBiA